Nhiệm vụ mới tại Nhà máy điện Xuân Thọ 1 và 2 - Quý I năm 2020

Lãnh đạo Công ty TNHH DVBV Vinh Quang phổ biến nhiệm vụ mới năm 2020 cho nhân viên tại Nhà máy điện Xuân Thọ 1 và 2, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên.

  

Liên hệ

Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Vinh Quang
1028 Đường 2 tháng 4 - Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa
Tel: (0258) 3829 814
---
Phòng Kinh Doanh & CSKH
Tel: 0983 449 222

Thống kê truy cập

256837
Today
All days
44
256837

Đối tác