CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ

Nghiệp vụ bảo vệ đươc đặt lên hàng đầu, quyết định chất lượng cung cấp dịch vụ bảo vệ cho Khách hàng, vì vậy Công ty thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ cho bảo vệ hoàn thành tốt nhiệm vu.
 
 

Liên hệ

Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Vinh Quang
1028 Đường 2 tháng 4 - Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa
Tel: (0258) 3829 814
---
Phòng Kinh Doanh & CSKH
Tel: 0983 449 222

Thống kê truy cập

251361
Today
All days
45
251361

Đối tác

Joomla! Debug Console